augustus 25

Wat is een Scrum master? En hieraan herken je een goeie!

0  comments

Wat is een Scrum master? En hieraan herken je een goeie  

 Scrummen is het op flexibele en gestructureerde wijze ontwikkelen van een product dat volledig in lijn is met de wensen van de klant. Daarbij werk je in een dedicated, zelfsturend team. Binnen een Scrum-team zijn er 3 basisrollen: de Scrum Master, de Product Owner en de leden van het team, ook wel de Developpers genoemd. Binnen vastgestelde kaders (zoals budget en planning) werkt dit team volledig zelfstandig aan de ontwikkeling van het product. Je kunt je voorstellen dat zelforganisatie hierin van zeer groot belang is. Zelfsturing vraagt om efficiënt en effectief leiderschap. Dat maakt de rol van Scrum Master zo cruciaal.

 

Wat is een Scrum Master? De Scrum Master is in feite de coach en de procesbegeleider van het zelfsturende team. Hij (met hij bedoel ik hij of zij!) is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de Scrum-methode. Met andere woorden: dat het hele team de Scrum-theorie, de werkwijze, de regels en de invulling van de events, naleeft. Hij zorgt er bovendien voor dat het team niets in de weg staat om de opdracht goed uit te voeren. Daarbij heeft hij ook oog voor de behoefte en het welbevinden van de individuele teamleden. Waaraan herken je nu een goeie Scrum Master? Wat zijn de taken en welke competenties heb je nodig? En past deze rol bij wie jij bent? Je ontdekt het allemaal in deze blog!

 

Dit doet een Scrum Master niet 

Eerst wil ik graag een paar bekende misvattingen over de Scrum Master uit de wereld helpen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is hij niet de baas van het team. Het team is zoals gezegd zelfsturend, er bestaat geen hiërarchie binnen het team. Hij is ook niet de eindverantwoordelijke voor het projectresultaat (dat is de Product Owner). De Scrum Master is vooral coachend en motiverend actief. Hij stimuleert lerend vermogen en persoonlijk leiderschap. Een Scrum Master is ook niet bezig met de doelen van de volgende dag, maar focust zich op de lange termijndoelen. Hij signaleert blokkades die deze doelen in de weg staan. Blokkades die het Scrum-team vervolgens zelf oplost. Het is en blijft tenslotte een zelfsturend team.

 

Big brother is watching you 

Wat doet een Scrum Master dan wel? Hij neemt als het ware afstand van het team en observeert het proces. Hij ziet alles! Big Brother is watching you 😉 Is er onduidelijkheid over het proces? Dan zorgt hij ervoor dat iedereen begrijpt wat er gedaan wordt en waarom. Zijn er problemen in de samenwerking tussen de Product Owner en het team? Dan maakt hij dit bespreekbaar. De Scrum Master spreekt dus regelmatig met de teamleden, zodat hij weet wat er speelt. Hij zorgt ervoor dat het team gemotiveerd is om het werk te doen. Dat ze groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en dat er een prettige sfeer hangt. De Scrum Master faciliteert ook de Scrum events, zodat elke meeting een duidelijk doel heeft. En hij zorgt er – zoals gezegd – voor dat de Scrum-methode goed wordt toegepast. Hij is in feite de Scrum-ambassadeur van de organisatie.

 

Hieraan herken je een goede Scrum Master 

De Scrum Master ondersteunt de bredere organisatie bij de implementatie van Scrum – en agile werken. Zijn kennis en vaardigheden vormen dan ook een essentieel onderdeel van die transitie. Een goede Scrum Master is besluitvaardig, resultaatgericht en kan goed observeren en anticiperen. Het is een geboren coach, kan helder communiceren, weet hoe je conflicten oplost en last but not least: hij heeft doorzettingsvermogen. Het implementeren van de Scrum-methode binnen een organisatie kost namelijk veel tijd en energie. Maar als het eenmaal zover is, plukt iedereen daar de vruchten van!

 

Wil je weten of jij een echte Scrum-kenner bent? En wat weet jij over de rol van de Scrum Master? Doe de gratis online test! Na het lezen van deze blog doorsta je deze test met gemak, toch?


Tags

scrum, scrum master, Scrum team


You may also like

LEAN op kantoor

LEAN op kantoor

Kwaliteitsborging met LEAN

Kwaliteitsborging met LEAN