april 30

Wat is agile werken? En hoe Scrum en Lean daarin passen

0  comments

Wat is Agile werken? En hoe Scrum en Lean daarin passen  

 

Agile werken. Het is een term die je steeds vaker hoort in het bedrijfsleven. Maar wat is Agile werken nou precies? Agile betekent letterlijk: wendbaar, lenig en flexibel. Het is oorspronkelijk een term uit de IT-ontwikkeling. In de jaren 80 en 90 werden IT-projecten zelden volgens planning en binnen het budget opgeleverd. Dat moest anders. Een groep knappe koppen ging bij elkaar zitten en ontwikkelde het Agile Manifesto met daarin de vier belangrijkste principes van Agile werken: mensen en interacties gaan boven processen en tools, werkende producten gaan boven uitgebreide documentatie, samenwerking met de klant gaat boven contractonderhandelingen en inspelen op verandering gaat boven het volgen van een plan.

 

Agile is in feite een manier van denken waardoor bedrijven snel en effectief kunnen inspelen op veranderingen in de buitenwereld. De filosofie van Agile werken is in elke organisatie goed toe te passen. Vooral in complexe, snel veranderende omgevingen, levert het veel op. Want dankzij Agile werken kun je ergens aan beginnen, zonder dat het eindresultaat vaststaat. Er bestaan diverse Agile-methodieken die je kunt gebruiken om een project te laten slagen. De meeste bekende methodiek is Scrum. En dan heb je nog een andere veel voorkomende term binnen Agile werken: Lean. Dit is géén ander woord voor Agile, zoals veel mensen denken. Wil jij voor eens en altijd begrijpen hoe het wél zit en hoe Scrum en Lean zich verhouden tot Agile werken? Je ontdekt het in deze blog.

 

Scrum vs Agile 

Laten we beginnen met het grootste verschil tussen Agile en Scrum. Scrum is een framework. Agile is een mindset. Zoals net al gezegd: Scrum is in feite ‘gewoon’ een implementatiewijze van Agile werken. Bij Scrum wordt er gewerkt in zelfsturende multidisciplinaire teams, in sprints van 2 tot 4 weken. Het team bestaat uit maximaal elf personen en ieder lid krijgt een bepaalde rol: je hebt in ieder geval één product owner (bewaakt de prioriteiten) en één scrum master (motiveert het team en is verantwoordelijk voor procesbegeleiding). De overige teamleden vormen het ontwikkelteam (zij doen het inhoudelijke werk). Het grote voordeel van Scrum is de wendbaarheid van dit team. Wat volledig in lijn is met Agile werken. Veranderen de wensen van de klant? Dan verandert het team moeiteloos mee.

 

Lean vs Agile 

Lean daarentegen is een filosofie of managementmethode die erop gericht is zoveel mogelijk waarde te creëren voor de klant. Medewerkers leggen elk bedrijfsproces onder de loep en vragen zich af of een bepaalde actie waarde toevoegt voor de klant. Is dit niet het geval? Dan is dit verspilling en wordt dit uit het proces gehaald. Agile is niet hetzelfde als Lean, maar er is wel een belangrijke overeenkomst: het eindresultaat staat bij allebei centraal. De principes Lean en Agile liggen dus dicht bij elkaar. Maar er is een nuanceverschil: Lean staat voor verbetering door processen steeds efficiënter te maken. Agile staat voor verandering door producten en diensten constant aan te passen aan de wensen van de klant.

 

Dit levert Agile werken jou op 

Wanneer je het principe van Agile werken op de juiste manier toepast, levert het zowel je medewerkers als je klanten veel waarde op. Klanten zijn namelijk nauw betrokken, waardoor je een product of dienst ontwikkelt die volledig aansluit bij zijn of haar wensen. En dit werkt weer zeer stimulerend voor de motivatie van jouw medewerkers! Maar behalve tevreden klanten en blije medewerkers, levert Agile werken jou nog veel meer op. Het project wordt namelijk altijd opgeleverd binnen de planning en het budget, er worden minder fouten gemaakt door betere en snellere feedback en last but not least: jij behaalt gegarandeerd hogere winstmarges!

 

Is jouw interesse gewekt en wil je weten wat Scrum en Lean voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.


Tags

agile werken, scrum vs agile, Zoektermen Wat is agile werken


You may also like

LEAN op kantoor

LEAN op kantoor

Kwaliteitsborging met LEAN

Kwaliteitsborging met LEAN