SCRUM Master

Wat doet een scrum master;
⦁ Coachen van het Ontwikkelteam op het vlak van zelforganisatie en multidisciplinair werken
⦁ Het verwijderen van belemmeringen (‘impediments’) in de voortgang van het Ontwikkelteam
⦁ Het faciliteren van Scrum gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig
⦁ Plannen van Scrum implementaties in de organisatie
⦁ Initiëren van veranderingen die de productiviteit van het Scrum Team verhogen
⦁ PO helpen bij het op orden houden van de Backlog, zodat de maximale waarde verkregen kan worden
⦁ Het Scrum Team de noodzaak laten inzien om duidelijke en beknopte Product Backlog items te maken

Een SCRUM master is geen politie agent of veredelde scetaresse, zeker niet.

Een scrum master zorgt ervoor dat een scrumproject in goede banen wordt geleid. Scrum is een methodiek om op een flexibele manier in korte sprints naar een eindproduct toe te werken. De scrum master coacht het zelfsturende scrumteam bij de uitvoer van het project en zorgt ervoor dat de teamleden hun werk goed en volgens de scrummethoden kunnen uitvoeren.
De scrum master is niet verantwoordelijk voor de uitvoering of de inhoud van het project waaraan wordt gewerkt; dat is de product owner. De scrum master is slechts facilitator van een goed proces.

Een scrum master heeft als belangrijkste taak het scrumteam optimaal te laten presteren. Hiervoor ziet de scrum master erop toe dat de regels van de scrummethodiek worden gevolgd en enthousiasmeert hij of zij het team om volgens de methodiek te werken. Lopen de teamleden ergens tegenaan? Dan is het aan de scrum master de knelpunten op te lossen, zodat het team zich volledig kan focussen op het project en er geen onnodige vertraging wordt opgelopen.

Belangrijke uitgangspunten van scrum zijn dat het een team snel moet kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Hiervoor is het – net als in het rugby, waar de term vandaan komt – essentieel dat teamleden in hun kracht worden gezet en samenwerken, met dezelfde intentie en hetzelfde doel voor ogen. Om dit te bereiken, neemt de scrum master het team op sleeptouw.

0 reacties

Recente blog artikelen

Het beste uit je team halen?

Schijf je dan snel in voor een van onze cursussen en haal het beste uit jouw team!