mei 12

Scrum-events: dit zijn ze en hierom zijn ze zo belangrijk

2  comments

Scrum-events: dit zijn ze en hierom zijn ze zo belangrijk 

Sprints vormen het hart van de Scrum-methode. Een sprint is een korte periode die uit 2 tot maximaal 4 weken bestaat. Binnen die periode wordt er in een multidisciplinair team gewerkt aan de ontwikkeling van een onderdeel van het product. Die zogenaamde tussenopdrachten zorgen ervoor dat het team snel kan inspelen op de veranderende wensen van de klant. Want die krijgt na elke sprint de gelegenheid om feedback te geven. De sprints zorgen er in feite dus voor dat er uiteindelijk een eindproduct is, dat volledig aansluit op de behoefte van de klant.

 Je kunt je voorstellen dat samenwerking heel belangrijk is binnen de Scrum-methode. De (maximaal 10 of 11) leden van het Scrum-team spelen dus een cruciale rol. De Scrum-events vormen de basis om dit team zo goed en efficiënt mogelijk te laten functioneren en daarom zijn ze zo belangrijk. Er zijn in totaal vier events, oftewel ‘gebeurtenissen’ of meetings: de Sprint Planning meeting, de Daily Scrum meeting, de Sprint Review meeting en de Retrospective meeting. In deze blog licht ik graag toe wie er aanwezig is bij de verschillende meetings en welk doel elke meeting heeft. En belangrijker nog: waarom deze meetings nog méér zo belangrijk zijn binnen de Scrum-methode.

 

Scrum-event 1: de Sprint planning meeting 

Elke sprint start met een Sprint planning. Dit is een zeer belangrijke meeting waar het hele Scrum-team bij aanwezig is. Het doel van deze meeting is het bepalen van het Sprintdoel. Tijdens de meeting presenteert de Product Owner (die verantwoordelijk is voor het onderhouden van het contact met de klant) de Product backlog: de lijst met wensen van de klant, verdeeld over de onderdelen van het eindproduct. Op basis daarvan wordt het Sprintdoel bepaald. Zo weten de Developers, die tijdens een sprint werken aan de oplevering van het deelproduct, waarmee ze aan de slag kunnen en wat er af moet zijn.

Scrum-event 2: de Daily Scrum meeting 

Om te bepalen of het team op de juiste weg is en het Sprintdoel gaat halen, komen de Developers elke dag samen tijdens een meeting van maximaal 15 minuten. Meestal aan het begin van de dag. De Scrum Master (die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het Scrum-proces) is vaak degene die deze meeting begeleidt. Tijdens de Daily stand up, zoals deze meeting ook wel wordt genoemd, praten ze in principe niet over de inhoud. De planning staat centraal. Ze stellen elkaar vragen als: “Zijn alle taken die gepland stonden voor gister, op een goede manier afgerond?”. Met andere woorden: gaan we het Sprintdoel halen of niet?

 

Scrum-event 3: de Sprint Review meeting 

De Sprint Review meeting vindt plaats aan het einde van elke sprint. Hierbij is het hele Scrum-team aanwezig. Tijdens deze meeting presenteren de Developers het deelproduct. De klant krijgt de gelegenheid om feedback te geven. Die is namelijk ook aanwezig bij deze meeting, op uitnodiging van de Product Owner. De feedback van de klant wordt gebruikt om te onderzoeken waar het product aangepast moet worden. Het doel van deze meeting is dus: het evalueren van de resultaten en het bepalen van de aanpassingen aan het product, die tijdens de volgende sprint opgepakt worden.

 

Scrum-event 4: de Retrospective meeting 

De Retrospective meeting is het laatste Scrum-event. Ook hier is weer het hele team bij aanwezig. Het doel van deze meeting is om de samenwerking binnen het team te verbeteren en dus de effectiviteit te verhogen. Er wordt stil gestaan bij het functioneren van individuen, de onderlinge communicatie, het proces en de beschikbare middelen. Door deze meeting leert het team elkaar steeds beter kennen en vertrouwen. Het team gaat hierdoor beter functioneren en levert het elke keer weer betere producten op.

 

Dit is waarom Scrum-events zo belangrijk zijn  

De Scrum-events vormen zoals gezegd de basis van de Scrum-methode. Waarom? Omdat ze de drie belangrijkste pijlers van Scrum faciliteren: transparantie (het werk van elk teamlid moet zichtbaar zijn), evalueren (van het product én het functioneren van het team) en bijsturen (zodat er aan het eind een product staat dat volledig aansluit bij de behoefte van de klant). En om Scrum écht succesvol toe te passen, is het van groot belang deze pijlers te volgen.

Is jouw interesse gewekt en wil je meer weten over de Scrum-methode en het wat het voor jouw medewerkers en organisatie kan betekenen? Neem dan vandaag nog contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.


Tags

Scrum events, Scrum methodiek


You may also like

LEAN op kantoor

LEAN op kantoor

Kwaliteitsborging met LEAN

Kwaliteitsborging met LEAN