maart 30

Dit zijn de 3 belangrijkste voordelen van de Scrum-methode bij productontwikkeling

0  comments

Dit zijn de 3 belangrijkste voordelen van de Scrum-methode bij productontwikkeling  

 

Productontwikkeling is een complex proces dat grofweg bestaat uit een aantal fasen. Het begint altijd met een idee. Een ingeving, een krabbel op een papiertje. Vervolgens wordt er nagedacht over de haalbaarheid en maakbaarheid. En wordt de markt onderzocht. Los je en bepaald probleem op? Is er behoefte aan dit product? En ook: is men bereid voor het product te betalen? Als je dit soort vragen positief hebt kunnen verantwoorden, wordt er in de volgende fase een prototype uitgewerkt en getest. Om uiteindelijk over te gaan tot serieproductie. Je kunt je voorstellen dat de ontwikkeling van een (nieuw) product vaak maanden of zelfs jaren duurt.

En in de tussentijd verandert de wereld om ons heen razendsnel. Consumentengedrag is onvoorspelbaarder dan ooit en klanten worden steeds veeleisender. Het is voor veel productiebedrijven een uitdaging om snel en adequaat in te spelen op de snelle veranderingen. Wat eerst een innovatief idee leek, blijkt een jaar later achterhaald. Dit leidt regelmatig tot frustraties op de werkvloer en erger nog: ontevreden klanten. Wil jij met je bedrijf sneller inspelen op de constante stroom van veranderingen in de markt in plaats van altijd achter de feiten aan te lopen? Dan is de Scrum-methode iets voor jou. Lees deze blog en ontdek de 3 belangrijkste voordelen van de Scrum-methode bij productontwikkeling.

 

1. De Scrum-methode levert een product op dat volledig aansluit bij de wensen en eisen van de klant 

 

De essentie van de Scrum-methode is het op een flexibele en gestructureerde wijze ontwikkelen van een product. Het ontwikkelingsproces wordt opgedeeld in zogenaamde sprints. Dit is een afgebakende tijdsperiode van maximaal een maand. Na elke sprint wordt er een deelproduct opgeleverd. Daarna is er ruimte voor de klant op feedback te geven. Dit biedt het team tussentijds de gelegenheid om verbeteringen door te voeren. Gedurende het gehele proces van productontwikkeling werk je dus nauw samen met de klant. Waar bij een traditionele aanpak veel tijd zit in de voorbereiding en het schrijven van plannen, voeg je met de Scrum-methode zo snel mogelijk waarde toe voor de klant. Sterker nog: aan het einde van het proces lever je een product af dat volledig aansluit bij de eisen en de wensen van een klant.

 

2. Met de Scrum-methode heb jij gedurende het gehele productontwikkelingsproces grip het project 

 

Het totale project van de productontwikkeling bestaat in feite uit drie pilaren: tijd, geld en omvang. Bij de Scrum-methode ligt de focus altijd op één van deze drie pilaren. Heb jij een bepaald budget beschikbaar waarbinnen je moet blijven? Dan kan er gedurende het project gesneden worden op minder belangrijke functionaliteiten – uiteraard in overleg met klant. Of moet het project juist binnen een bepaalde tijd af zijn? Dan kan er tussentijds bijvoorbeeld meer mankracht ingezet worden. Hoe dan ook: met de Scrum-methode houd jij grip op het project. En dankzij de korte sprints waarin gewerkt wordt, kan de organisatie, zoals gezegd, flexibel en moeiteloos inspelen op de veranderende wensen van de klant. Want de klant is en blijft het centrale middelpunt bij Scrum werken.

 

3. Productontwikkeling met Scrum verhoogt de motivatie van je mensen én de kwaliteit van je product 

 

Binnen de Scrum-methode werk je in multidisciplinaire, zelfsturende teams. De eigen inbreng van teamleden is groot. Waar de verantwoordelijkheden traditioneel gezien bij één projectmanager liggen, is dit hier verspreid binnen het Scrum-team. Deze autonomie zorgt ervoor dat de motivatie van mensen toeneemt. Tegelijkertijd zorgt Scrum werken ervoor dat je écht als team werkt. Dit vergroot het teamgevoel. En iedereen weet dat sterke teams goed werk leveren. Bovendien is het zo dat het team na elke sprint ook de samenwerking evalueert en verbetert waar kan. Dit proces van continu verbeteren zorgt ervoor dat ook de kwaliteit van het product elke keer weer beter wordt. En dat zorgt uiteindelijk weer voor blije klanten!

Heb jij een productiebedrijf en ben jij benieuwd of de Scrum-methode iets is voor jouw organisatie? Neem dan vandaag nog contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.


Tags

scrum-methode, Zoektermen Productontwikkeling


You may also like

LEAN op kantoor

LEAN op kantoor

Kwaliteitsborging met LEAN

Kwaliteitsborging met LEAN