Development Team

Het Development Team bestaat uit professionals die tijdens de Sprint samen werken aan het opleveren van een deel van het project of het product.
Het is een zelforganiserend team dat samen verantwoordelijkheid draagt voor het werk. Het Development Team bepaalt zelf hoeveel werk opgenomen wordt vanuit de Product Backlog. Ook bepaalt het team zelf hoe ze het werk gaan doen.

Net zoals de Product Owner het ‘wat’ bepaalt, bepaalt het Development Team het ‘hoe’.
Zij zijn verantwoordelijk voor de ´SPRINT Backlog´

Het Development Team bestaat uit iedereen die nodig is om de klantwensen om te zetten naar waardevolle (deel)producten.

Het gaat er dan om dat deze mensen beschikken over de benodigde competenties. Dit gaat zowel om de kennis die ze meebrengen als om de waardes die ze onderschrijven.
De Scrum Guide beschrijft de volgende waardes die iedereen die deelneemt aan Scrum moet onderschrijven:
betrokkenheid,
focus,
openheid,
respect
en moed
Het Development Team bestaat uit 3 tot 9 mensen. De Scrum Master en de Product Owner mogen in principe lid zijn van het team.

0 reacties

Recente blog artikelen

Het beste uit je team halen?

Schijf je dan snel in voor een van onze cursussen en haal het beste uit jouw team!