Geweldig groeien en toch Tonnen besparen!!

Hoe?


Door samen te werken en door goed te luisteren en (mee) te kijken in het proces.


Heel veel stappen in een proces zijn door de jaren heen ontstaan en  (vaak) ook niet meer aangepast.


Hoe vaak hoor je niet "och dat doen we al jaren zo" ?

Nu is daar niet direct iets mis mee en ik ben de laatste die zal zeggen "dan moet het echt anders"

Maar.... vaak zitten er stappen in die eigenlijk niet (meer) nodig zijn.

Verspillingen dus!


Samen met de mensen die de 'waarde' leveren en/of genereren voor de organisatie en de klanten, gaan we het proces uitwerken en samen kijken of en waar we verbeteringen zien.


Want wie weet het nou beter dan "zij die het werk doen"?


Afgelopen jaren heb ik bij meerdere organisaties mogen helpen met verbeteren van Processen en Teams.


Mensen staan voorop!

Vaak wordt er vergeten dat de mensen op de werkvloer de personen zijn die de échte waarde leveren voor de klant.


Die mensen moeten we koesteren en waarderen door goed naar hen te luisteren.

Wat hebben zij nodig om (nog beter) te functioneren?

Waar zien zij de verbeterpunten in het proces?


Waar zou jouw organisatie nu staan als je geen personeel had?


Wat gebeurd er met jouw organisatie als mensen omvallen door een burn-out, werk stress en/of frustraties?


Ik kan organisaties helpen om dit te voorkomen!

Om je te laten groeien en minder te verspillen in geld en tijd!
Met deze 4 balansfactoren...


Alléén door onderstaande stappen allemaal te volgen kun je effectief zijn in het 'verbeteren' van team en proces en kun je de juiste balans creëren.

Plan

In de eerste fase dienen de problemen geïdentificeerd te worden alvorens een plan kan worden opgesteld. Wat is het probleem? Wat zijn de kenmerkelijke eigenschappen (wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe) van het probleem? Wat is de (kern-)oorzaak van het probleem? Na de probleemdefinitie dient er een plan opgesteld te worden waarin onder andere de doelstellingen en verbetermaatregelen worden behandeld


Do

Wat dient er te worden bereikt? Wat kan er worden gedaan om het probleem te stoppen ? Welke stappen moeten worden doorlopen? Wat zijn de verbeter -maatregelen? Aan het eind van de Plan fase dient de basis van het probleem en de aanpak gedefinieerd te zijn. Nadat de basis is gelegd dienen de acties uitgevoerd te worden. Deze 'uitvoering' dient altijd gedaan te worden met het héle team zodat iedereen betrokken wordt!

Check

In deze fase gaan we kijken naar wat we hebben bereikt. Heeft dit geresulteerd in wat wenselijk was? of moeten we nog een stap maken? Zowel de goede als minder goede dingen komen aan bod en worden besproken om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen. Hierna kunnen we gaan kijken of  en wat we mogelijk kunnen bijsturen en/of verder verbeteren.

Act

Op grond van de analyses en resultaten uit de voorgaande fasen kunnen er besluiten worden genomen en worden gekeken of eerdere maatregelen en plannen moeten worden bijgestuurd. Daarnaast is het belangrijk de behaalde resultaten te borgen en zodoende zeker te stellen voor de toekomst op de korte én lange termijn. Een terugval in het verbetertraject moet worden voorkomen.


Over mij

Ik ben Debby Eekman, ik ben Agile coach.

Ik vind het heerlijk om samen met de klant te kijken naar de processen en de teams, om te zien hoe we dit kunnen verbeteren. Betere teams kunnen samen stellen zodat mensen meer plezier, kwaliteit en productiviteit leveren. Mensen in hun kracht zetten!

Projecten en processen blijven verbeteren en meer (klant) waarde, met minder kosten, minder verzuim maar met veel meer plezier, transparantie en zonder stress!